30 πέσσος Δομινικανής Δημοκρατίας του 1955

30 πέσσος Δομινικανής Δημοκρατίας του 1955

Δόθηκε για τον εορτασμό της 25ης επετείου του καθεστώτος Trujillo.

Αναλυτικά  
Χώρα: Δομινικανή Δημοκρατία
Σύνθεση: .900 χρυσό
Βάρος: 29.622 γραμμάρια
Μέγεθος: 32 mm

Το Μετάλλιο της Κορωνίδας του Χάιλε Σελάσιε Ι, 1930

Το Μετάλλιο της Κορωνίδας του Χάιλε Σελάσιε Ι, 1930

Το Μετάλλιο της Κορωνίδας του Χάιλε Σελάσιε Ι, ΕΕ 1923 (1930). 30,5 mm. 17,35 gms. cf. Gill-S12a. Σχεδιασμένο από τον Andre Lavrillier. Χτυπήθηκε στο νομισματοκοπείο της Αντίς Αμπάντα αρχικά το 1930, ανασυστάθηκε μέχρι τη δεκαετία του 1960. Δεν εμφανίζεται κανένα όνομα καλλιτέχνη. Έφυγε η προτομή του αυτοκράτορα.

Αναλυτικά  
Χώρα: ΑΙΘΙΟΠΙΑ
Σύνθεση: ---
Βάρος: 17,35 gms
Μέγεθος: 30,5 mm

20 Φράγκα του 1877

20 Φράγκα του 1877

---

Αναλυτικά  
Χώρα: Γαλλία
Σύνθεση: 0.900 καθαρός χρυσός
Βάρος: 6,45 γραμμάρια
Μέγεθος: 21 χιλιοστά

20 Ελληνικές Δραχμές 1967

20 Ελληνικές Δραχμές 1967

---

Αναλυτικά  
Χώρα: Ελλάδα
Σύνθεση: ---
Βάρος: 11.95 γραμμάρια
Μέγεθος: 32 mm

10 Δραχμές 1876

10 Δραχμές 1876

Με απεικονιζόμενο τον βασιλιά Γεώργιο Α'.

Αναλυτικά  
Χώρα: Ελλάδα
Σύνθεση: .900 χρυσό
Βάρος: 3.22 γραμμάρια
Μέγεθος: 19mm

επικοινωνια
Τιμή Χρυσού