1 Λίβρα Περού / Una Libra Peruana

1 Λίβρα Περού / Una Libra Peruana

---

Αναλυτικά  
Χώρα: Περού
Σύνθεση: 22 καράτια
Βάρος: 7,9881 γρ.
Μέγεθος: 21,85 χιλιοστα

4 Δουκάτα - 4 Dukat

4 Δουκάτα - 4 Dukat

Το δουκάτο υπήρξε χρυσό νόμισμα, σε ευρεία κυκλοφορία εντός της Ευρώπης προ του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σταθερή του αξία ήταν το βάρος του, το οποίο υπολογίζεται σε 13,9636 γραμμάρια καθαρού χρυσού, .986 βαθμών καθαρότητας.

Αναλυτικά  
Χώρα: Αυστρία
Σύνθεση: .986 καθαρός χρυσός
Βάρος: 13,9636 γραμμάρια
Μέγεθος: ---

50 λίρες Μακάριος Κύπρου

50 λίρες Μακάριος Κύπρου

Το μέταλλο του περιέχει Μείγμα χρυσού (91,70%) και χαλκού (8,30%),το βάρος του είναι 15,98 γραμμάρια και έχει διάμετρο 28,40 χιλιοστά.Εμπρόσθια απεικονίζεται το Πορτρέτο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ κοιτώντας προς τα δεξιά και η Οπίσθια Όψη περιέχει τον Χάρτη της Κύπρου.

Αναλυτικά  
Χώρα: Κύπρος
Σύνθεση: 91,70% χρυσού
Βάρος: 15,98 γραμμάρια
Μέγεθος: 28,40 χιλιοστά

50 Ρούβλια Ρωσσίας

50 Ρούβλια Ρωσσίας

Χρυσό νόμισμα 50 ρούβλια Ρωσσίας με απεικόνιση του Αγίου Γεωργίου του Νικηφόρου.Με καθαρότητα 999 βαθμούς ,βάρος 7,89 γραμμάρια και διάμμετρο 22,60 χιλιοστά .

Αναλυτικά  
Χώρα: Ρωσσία
Σύνθεση: 999 βαθμούς καθαρότητας
Βάρος: 7,89 γραμμάρια
Μέγεθος: 22.6 χιλιοστά

10 Κορώνες Δανίας του 1908

10 Κορώνες Δανίας του 1908

10 κορώνες Δανίας με απεικονιζόμενη την κεφαλή του Φρειδερίκου του 8ου.

Αναλυτικά  
Χώρα: Δανία
Σύνθεση: .900 χρυσό
Βάρος: 4.4803 γραμμάρια
Μέγεθος: 18 χιλιοστά

επικοινωνια
Τιμή Χρυσού