4 Δουκάτα - 4 Dukat

4 Δουκάτα - 4 Dukat

Το δουκάτο υπήρξε χρυσό νόμισμα, σε ευρεία κυκλοφορία εντός της Ευρώπης προ του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σταθερή του αξία ήταν το βάρος του, το οποίο υπολογίζεται σε 13,9636 γραμμάρια καθαρού χρυσού, .986 βαθμών καθαρότητας.

Αναλυτικά  
Χώρα: Αυστρία
Σύνθεση: .986 καθαρός χρυσός
Βάρος: 13,9636 γραμμάρια
Μέγεθος: ---

επικοινωνια
Τιμή Χρυσού