10 Δραχμές 1876

10 Δραχμές 1876

Με απεικονιζόμενο τον βασιλιά Γεώργιο Α'.

Αναλυτικά  
Χώρα: Ελλάδα
Σύνθεση: .900 χρυσό
Βάρος: 3.22 γραμμάρια
Μέγεθος: 19mm

επικοινωνια
Τιμή Χρυσού