20 Δολλάρια / 20 Dollars

20 Δολλάρια / 20 Dollars

Το Double Eagle είναι ένα χρυσό νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών με ονομαστική αξία των $ 20. (με περιεκτικότητα χρυσού τα 0,9675 τρόι αξίας $ 20 στην κατόπιν επίσημη τιμή των $ 20.67/oz). Τα νομίσματα γίνονται από χρυσό 90% (0.900 fine = 21,6 kt) και 10% από κράμα χαλκού.

Αναλυτικά  
Χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες
Σύνθεση: 30.0926 γραμμάρια χρυσού
Βάρος: 33.4362 γραμμάρια
Μέγεθος: ---

επικοινωνια
Τιμή Χρυσού