20 Μάρκα Πρωσσίας 1890-1913

20 Μάρκα Πρωσσίας 1890-1913

---

Αναλυτικά  
Χώρα: Πρωσσία
Σύνθεση: 0.900 καθαρός χρυσός
Βάρος: 7.965 γραμμάρια
Μέγεθος: 22.5 χιλιοστά

επικοινωνια
Τιμή Χρυσού