50 Δραχμές 1876

50 Δραχμές 1876

Με απεικονιζόμενο τον βασιλιά Γεώργιο Δ'.

Αναλυτικά  
Χώρα: Ελλάδα
Σύνθεση: 917
Βάρος: 16.12 γραμμάρια
Μέγεθος: 28mm

επικοινωνια
Τιμή Χρυσού